Névnap

2021. május 8. szombat
Mihály

Holnap
Gergely
napja lesz.

Adatkezelési szabályzat

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a www.psinfo.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya; a szabályzat módosításáról az adatkezelő a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.psinfo.hu oldalon található hivatkozás vezet.

2. Az adatkezelő személye, a felhasználó

Az adatkezelő: adatkezelő a Felhasználási feltételekben meghatározott Szolgáltató (Pécsi Sándor e.v.), az adatkezelő elérhetősége:psEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a www.psinfo.hu oldalon a regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevétele, valamint a felhasználók azonosítása az alábbiak szerint:

−A regisztráció során megadott e-mail cím a kapcsolattartást,

−Az e-mail cím és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítását,

−Az adatlapon megadott adatok a velük való kapcsolattartást.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.

4. A kezelt adatok köre és megjelenésük az oldalon

A felhasználó kötelezően megadja nevét, felhasználónevét, e-mail címét és jelszavát, amelyek segítségével a belépéskor az azonosítás megtörténik. Más adatot az adatkezelő nem tárol, és nem kér. A megadott adatokat a többi felhasználó alapértelmezésben nem – csak különböző akciók, promóciók, nyereményjátékok esetén – láthatja, a jelszót csak a felhasználó ismeri.

A megadott adatok tekintetében a regisztrált felhasználók adatai közül a többi felhasználó csak az előbbiek felhasználónevét láthatják.

A megadott adatokat a felhasználók a regisztrációt követően nem módosíthatják, az adatok megváltoztatását e-mailben kérhetik a szolgáltatótól. Ezen túlmenően a felhasználó jogosult arra, hogy e-mailben a megadott adatok törlését kérje, illetve azok nyilvánosságra hozatalát letiltsa.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről az adatkezelő minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

5. Technikai adatok kezelése

Az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál, az adatokat csak az adatkezelő látja, azokat nyilvánosságra nem hozza.

6. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

7. Az adatok adatkezelő általi felhasználása

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a szolgáltatásokhoz kapcsolódó célokból használja fel. Az elsődleges szolgáltatás (regisztráció) igénybe vétele során az adatkezelés automatizált, számítástechnikai rendszeren keresztül, emberi beavatkozás nélkül történik. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatokhoz egyedileg nem fér hozzá, azokat csak utólagosan tudja törölni, illetve módosítani a felhasználó e-mailben elküldött külön felhatalmazása, illetve kérése alapján.

Egyes szolgáltatások esetében, vagy a felhasználó egyedi kéréseinek, panaszainak vizsgálata során az Adatkezelő a felhasználó adatait a felhasználó által ismert és jóváhagyott módon felhasználja.

A 5. pont alapján rögzített technikai adatokat az adatkezelő összesítve, saját statisztikai céljaira felhasználja.

A Felhasználási feltételekben foglalt esetekben az adatkezelő, mint Szolgáltató jogosult adatok felhasználására, különösen, ha a felhasználó jogellenes magatartást tanúsít.

Az adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön, amennyiben azt a felhasználó külön kéri. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a hírlevél, illetve az egyéb értesítő levél alján reklámot helyezzen el. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a regisztráció során megadott e-mail címre csak reklámot tartalmazó levelet küldjön, ezt a felhasználó utólag megtilthatja.

Az adatlapon megadott adatokat az adatkezelő felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

8. Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén

Amennyiben az adatkezelő, mint Szolgáltató a Felhasználási feltételekben meghatározottak szerint a www.psinfo.hu oldalt összekapcsolja más, általa fenntartott oldallal, az adatkezelések összekapcsolására csak az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor. Hozzájárulás hiányában az egyes adatkezelések a felhasználó adatai tekintetében nem kapcsolódhatnak össze, abban az esetben sem, ha a felhasználó mindkét adatkezelésben ugyanazon adatokkal szerepel.

9. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait a 3. pontban meghatározott módon helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az adatkezelőtől e-mailben kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes adatlapját töröltethesse. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.

Az adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

10. Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

11. Az adatkezelés időtartama

Amennyiben a felhasználó adatainak törlését kéri, az adatokat a szolgáltató rendszere három munkanapon belül törli. A felhasználó saját adatainak törlését bármikor kérheti.

12. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához.

Figyelem!

Felhívom ügyfeleim figyelmét, hogy a tárhelyen elhelyezett tartalomért az ÁSZF-ben foglaltak alapján is nem tudok felelősséget vállalni.

Amennyiben a weboldaluk tartalmát szeretnék biztonságban tudni, annak mentését, és karbantartását külön díjazás ellenében tudom vállalni. További információkért olvassák el a WEBOLDALKÉSZÍTÉS címszó alatt leíratakat, vagy vegyék fel a kapcsolatot velem elérhetőségeim egyikén.